AIVD

CONTACT INFORMATION

De AIVD werkt op verschillende gebieden aan de veiligheid van Nederland. Van het
verrichten van inlichtingenonderzoek tot adviseren over de beveiliging van systemen en
(vitale) infrastructuren. Maar bijvoorbeeld ook het opstellen van dreigingsinschattingen voor
personen en diensten die van belang zijn voor de democratie hoort bij onze taken. 

De AIVD werkt met ruim 2.000 medewerkers  aan de veiligheid van Nederland, door alert te
zijn op risico’s en gevaren. Uniek werk dat ons een grote verantwoordelijkheid en een sterke
motivatie geeft om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat
tegenwerken, ondergraven of aanvallen.

Te maken hebben met (staats)geheime informatie brengt met zich mee dat bij ons werken
interessant en soms ronduit spannend kan zijn. 

Dat laatste hangt uiteraard vooral af van de functie die je bij ons vervult: iemand die
werkzaam is in het operationele veld maakt andere dingen mee dan – bijvoorbeeld – een
collega van de salarisadministratie. Ongeacht de functie is iedere AIVD’er zich bewust van de
bijzondere positie van onze organisatie. 

Maar wat voor werk je ook gaat doen: de 2.000 medewerkers dragen allemaal vanuit hun
eigen expertise bij aan onze missie en delen de rotsvaste overtuiging dat wij samen werken
aan een gezamenlijk doel: Nederland zo veilig mogelijk maken – en houden.

Interesting for:

Artificial Intelligence, Computing Science, Mathematics

Offers:

Starters function, Master Internship