Logo Econsultancy

Contact information

Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Netherlands
Website

Econsultancy

Econsultancy is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. In opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren voeren wij projecten uit op het gebied van bodem, waterbodem, water, infra, archeologie, ecologie, geluid en lucht. 
Wij ondersteunen bij het oplossen van milieuvraagstukken. Ons werkterrein beperkt zich niet alleen tot de technische aspecten van het milieu. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel en organisatorisch gebied staan wij onze opdrachtgevers bij. 

Ons team bestaat uit meer dan 120 specialisten verdeeld over 5 vestigingen. Met een breed pakket aan diensten voert Econsultancy zowel enkele onderzoeken als multidisciplinaire projecten uit. 

Volle kracht vooruit 
Econsultancy blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. We staan midden in de samenleving en onze oplossingen creëren positieve maatschappelijke effecten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

Interesting for: Biology, Chemistry, Mathematics, Molecular Life Sciences, Physics and Astronomy, Medical sciences, Management
Offers: Bachelor Internship, Master Internship, Part-time Side Job, Starters Function