NVWA

CONTACT INFORMATION

De NVWA is onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ruim 3500
medewerkers van de NVWA bewaken samen de gezondheid van dieren en planten, het
dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en handhaaft de
natuurwetgeving. De NVWA levert door haar toezicht een bijdrage aan maatschappelijke
doelstellingen op het gebied van voedselveiligheid, dier- en plantgezondheid, productveiligheid en
eerlijkheid in de handel. Of je bij ons nu dierenarts, jurist, ICT’er, inspecteur, laborant, rechercheur
of HR-professional bent: jij maakt Nederland beter. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar
iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of
arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams
maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Meer informatie:
https://www.werkenvoornederland.nl/organisaties/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/nederlandse-voedsel–en-warenautoriteit

Interesting for:

Artificial Intelligence, Biology, Chemistry, Computing Science, Mathemathics, Physics and Astronomy, Management

Offers:

Bachelor Internships, Master Internship, Part-time Side Job, Starters Function, Traineeship.