Logo B-Ware

Contact information

Toernooiveld 1
6525ED Nijmegen
Netherlands
Website

B-Ware

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoekcentum B-WARE heeft als missie de natuur duurzaam te beheren, herstellen en/of ontwikkelen en de waterkwaliteit te verbeteren. Hier werken wij – wetenschappelijk onderzoekers, projectleiders, veldmedewerkers en laboranten – samen met onze partners en opdrachtgevers aan. Bij B-WARE combineren we toegepast (wetenschappelijk) onderzoek met de beheerpraktijk. 

We zijn met name gespecialiseerd in biogeochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuur- en waterkwaliteit. Door veldmetingen en (experimenteel) onderzoek proberen we te begrijpen hoe systemen functioneren. We richten ons hierbij op alle voorkomende natte en droge ecosystemen en natuurtypen. Deze werkwijze garandeert, zoals blijkt uit de praktijk, dat de door B-WARE verstrekte adviezen, bij uitvoering in de praktijk, een maximale kans van slagen hebben. De verkregen resultaten dragen direct bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het natuur- en waterbeheer, zodat deze expertise kan worden toegepast op natuurherstel, natuurontwikkeling en waterberging. Onderzoekcentrum B-WARE beschikt over een eigen bodem- en waterlaboratorium en onderzoeksfaciliteiten, waarin de nieuwste kennis en analysetechnieken worden toegepast. Daarbij maken we ook gebruik van de faciliteiten van de Radboud Universiteit en vice versa. 

Onderzoekcentrum B-WARE is er, sinds de oprichting in 2002, voor opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, provinciale landschappen, gemeentes, particuliere terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en adviesbureaus.

Interesting for: Biology, Chemistry
Offers: Bachelor Internship, Master Internship, Part-time Side Job, Starters Function
This company is unfortunately not interested in non-Dutch speaking students.